تاریخ : دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388 | 06:39 | نویسنده : هادی


زیاد سخت نیست 

دیدن یک روزنه ی نور 

در میان تاریکی های پلید 

که ما را این چنین کدر ساخته است 

ودر این میان اما 

میشود احساس کرد 

لطافت ازادی را 

که در خروشانی این پاییز 

افتاب و روشنایی ما خواهد بود.