تاریخ : شنبه 4 دی‌ماه سال 1389 | 08:50 | نویسنده : هادی

جنگلی نمونده باقی!

                          محیط زیست به محیط نیست تبدیل میشود!!!

 

 

میکشم من فریاد!

 

ازاین آتیش پلید

 

که درختای قشنگ سرزمینم رو درید

 

که اومد جنگلُ تیکه پاره کرد

 

کسی هم صدای پاشو نشنید!

 

 

 

میکشم من فریاد!

 

که یه عده بی سواد

 

 

اومدن به جای اطفاع حریق

 

 

جنگلو دو دستی بردن زیر تیغ


 

میکشم من فریاد!

تو گوش اون افراد

 

که میگن "کدوم حریق ؟ کدوم حریق؟

 

بیکفایتا شدن رئیس ما!

 

ای دریغُ ای دریغُ ای دریغ.