تاریخ : چهارشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1390 | 07:17 | نویسنده : هادی

سلام دوباره برگشفتم با دوتا دو بیتی از خودم که البته به سبک بابا طاهره!


1)


دلُم آشُفته یِ آشُفته ی تو!

دلُم سنگِ بَرا دلتنگی یِ تو!

اگر سنگین دلُم،دیوُم،بِدونی:

که عُمرِ مُو یه شیشس،آن دل تو!2)


کَمانِ اَبرویَت رنگین کمونه!

اَدیبِ مُلکِ تو شیرین زبونه!

اَگه "آرش"بِسازه این ادیب و آن کمانش،

یقینا" تیرِ او تا کهکشونه!